تابلوی نقاشی مونالیزا (لبخند ژوکوند) اثر لئوناردو داوینچی

تابلوی نقاشی مونالیزا (لبخند ژوکوند) اثر لئوناردو داوینچی

چاپ روی شاسی با بهترین کیفیت

  • Original Title:Portrait of Lisa Gherardini, wife of Francesco del Giocondo
  • Date:1503 - c.1519; Florence, Italy 
  • Style:High Renaissance
  • Genre:portrait
  • Media:oil, panel, wood, poplar
  • Tag:female-portraits, Mona-Lisa
  • Location:Louvre, Paris, France
  • Dimensions:77 x 53 cm
خرید محصول