تابلوی نقاشی پرتره زن بدون نام اثر لئوناردو داوینچی

تابلوی نقاشی پرتره زن بدون نام اثر لئوناردو داوینچی

چاپ روی شاسی با بهترین کیفیت

  • Date:1490; Milan, Italy 
  • Style:High Renaissance
  • Genre:portrait
  • Media:oil, panel
  • Tag:female-portraits
  • Location:Louvre, Paris, France
  • Dimensions:63 x 45 cm
خرید محصول