تابلوی نقاشی Portrait of Ginevra Benci اثر لئوناردو داوینچی

تابلوی نقاشی Portrait of Ginevra Benci اثر لئوناردو داوینچی

چاپ روی شاسی با بهترین کیفیت

  • Date:1474; Milan, Italy 
  • Style:Early Renaissance
  • Genre:portrait
  • Media:oil, wood
  • Tag:female-portraits
  • Location:National Gallery of Art, Washington, DC, US
  • Dimensions:42 x 37 cm
خرید محصول