تابلوی نقاشی دنیاهای کوچک 4 اثر واسیلی کاندینسکی

تابلوی نقاشی دنیاهای کوچک 4 اثر واسیلی کاندینسکی

چاپ روی شاسی با بهترین کیفیت

  • Date:1922; Germany 
  • Style:Abstract Art
  • Genre:abstract
  • Media:lithography, paper
  • Dimensions:7 x 28.9 cm
خرید محصول