تابلوی نقاشی آبی اثر واسیلی کاندینسکی

تابلوی نقاشی آبی اثر واسیلی کاندینسکی

چاپ روی شاسی با بهترین کیفیت

  • Date:1922; Germany 
  • Style:Abstract Art
  • Genre:abstract
  • Media:lithography, paper
  • Location:Norton Simon Museum, Pasadena, CA, US
  • Dimensions:21 x 14.9 cm
خرید محصول