طراحی کتاب شاخص‌های ارزیابی جایزه دولت الکترونیک و مدل بلوغ خدمات الکترونیکی

طراحی کتاب شاخص‌های ارزیابی جایزه دولت الکترونیک و مدل بلوغ خدمات الکترونیکی

طراحی کتاب شاخص‌های ارزیابی جایزه دولت الکترونیک و مدل بلوغ خدمات الکترونیکی به سفارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری) که در سال 99 طراحی و منتشر شد.