طراحی کتاب راهنمای کاربردی دورکاری

طراحی کتاب راهنمای کاربردی دورکاری

طراحی کتاب راهنمای کاربردی دورکاری به سفارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری)  که در سال 99 طراحی و منتشر شد.