طراحی کتابچه اینفوگرافی به زبان انگلیسی برای شرکت زیرساخت ارتباطات

طراحی کتابچه اینفوگرافی به زبان انگلیسی برای شرکت زیرساخت ارتباطات

طراحی کتابچه اینفوگرافی به زبان انگلیسی برای شرکت زیرساخت ارتباطات به سفارش سازمان زیرساخت ارتباطات برای نمایشگاه تلکام ۲۰۱۷ که طراحی و منتشر شد.