طراحی کتابچه انگلیسی اینفوگرافیک برای سازمان تامین اجتماعی

طراحی کتابچه انگلیسی اینفوگرافیک برای سازمان تامین اجتماعی

طراحی کتابچه انگلیسی اینفوگرافیک برای سازمان تامین اجتماعی به  سفارش موسسه فرهنگی و هنری آهنگ آتیه که در سال ۹۷ طراحی و منتشر شد.