طراحی پوستر برای برنامه از نقط تا دایره

طراحی پوستر برای برنامه از نقط تا دایره

طراحی پوستر برای برنامه تلوزیونی از نقطه تا دایره که در سال ۱۳۹۳ از شبکه ۴ سیما با موضوع خوشنویسی پخش شد.