طراحی و صفحه‌آرایی چکیده برنامه عملیاتی سال 99

طراحی و صفحه‌آرایی چکیده برنامه عملیاتی سال 99

طراحی و صفحه‌آرایی چکیده برنامه عملیاتی سال 99 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سال 1399 به سفارش مرکز فناوری اطلاعات و تحول اداری منتشر شدکه افتخار مدیریت هنری و صفحه آرایی بر عهده ما بود.