طراحی لی اوت و صفحه آرایی نشریه آرامش برتر

طراحی لی اوت و صفحه آرایی نشریه آرامش برتر

طراحی لی اوت و صفحه آرایی نشریه آرامش برتر با موضوع روانشناسی منتشر می شد که در سال ۹۳ افتخار همکاری با آنها را داشته ایم، در این دو صفحه نمونه ای از صفحات سلامت روان این نشریه را ملاحظه می کنید.