طراحی لی اوت و صفحه آرایی نشریه آرامش برتر

طراحی لی اوت و صفحه آرایی نشریه آرامش برتر

طراحی لی اوت و صفحه آرایی نشریه آرامش برتر با موضوع آشپزی و خانه داری منتشر می شد که در سال ۹۴ افتخار همکاری با آنها را داشته ایم، در این دو صفحه نمونه ای از صفحات زندگی چهره ها این نشریه را ملاحظه می کنید.