طراحی لوگو و ست اداری برای  گروه رسانه‌ای نوین ایرانیان

طراحی لوگو و ست اداری برای  گروه رسانه‌ای نوین ایرانیان

طراحی لوگو و ست اداری برای  گروه رسانه‌ای نوین ایرانیان که در سال 99 طراحی و منتشر شد.