طراحی لوگو و ست اداری برای سایت صبح ایرانیان

طراحی لوگو و ست اداری برای سایت صبح ایرانیان

طراحی لوگو و ست اداری برای سایت صبح ایرانیان به سفارش گروه رسانه‌ای نوین ایرانیان که در سال 99 طراحی و منتشر شد.