طراحی لوگو و ست اداری برای روزنامه اقتصادی فراز اقتصاد

طراحی لوگو و ست اداری برای روزنامه اقتصادی فراز اقتصاد

طراحی لوگو و ست اداری برای روزنامه اقتصادی فراز اقتصاد به سفارش گروه رسانه‌ای نوین ایرانیان که در سال 99 طراحی و منتشر شد.