طراحی لوگو برای شرکت نانو پرشین

طراحی لوگو برای شرکت نانو پرشین

طراحی لوگو برای شرکت نانو پرشین که در سال 86 طراحی و منتشر شد.