طراحی تابلو اطلاع رسان برای پروژه آرتمیس

طراحی تابلو اطلاع رسان برای پروژه آرتمیس

طراحی تابلوی اطلاع رسان برای پروژه آرتمیس ( دریاچه شهدای خلیج فارس) به سفارش تعاونی نمونه رسا که در سال ۱۳۹۰ طراحی و اجرا شد.