طراحی بیلبورد برای شرکت آسان پرداخت پرشین

طراحی بیلبورد برای شرکت آسان پرداخت پرشین

طراحی بیلبورد برای شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ) و خیریه مهرآفرین به سفارش روابط عمومی شرکت آپ که در سال 93 طراحی منتشر شد.