طراحی بروشور هپاتیت

طراحی بروشور هپاتیت

طراحی بروشور هپاتیت به سفارش وزارت بهداشت و درمان، آموزش پزشکی (معــاونت بهـداشـت/ دفتر آموزش و ارتقای سلامت) با موضوع‌گروه‌های پرخطر برای ابتلا به هپاتیت گرو B و C افراد که در سال 98 طراحی و منتشر شد.