طراحی بروشور سه لت عید قربان

طراحی بروشور سه لت عید قربان

طراحی بروشور سه لت عید قربان به سفارش وزارت بهداشت و درمان، آموزش پزشکی (معــاونت بهـداشـت/ دفتر آموزش و ارتقای سلامت) با موضوع‌ بیماری‌های مشترک بین انسان ودام که در سال 98 طراحی و منتشر شد.