طراحی اینفوگرافیک برای شرکت زیرساخت ارتباطات

طراحی اینفوگرافیک برای شرکت زیرساخت ارتباطات

طراحی اینفوگرافیک به عنوان ذینفعان شبکه ملی اطلاعات به سفارش سازمان زیرساخت ارتباطات برای نمایشگاه تلکام ۲۰۱۷ که طراحی و منتشر شد.