طراحی اینفوگرافیک برای سازمان زیرساخت ارتباطات

طراحی اینفوگرافیک برای سازمان زیرساخت ارتباطات

طراحی اینفوگرافیک به عنوان این روزها اینترنت مثل هواست به سفارش سازمان زیرساخت ارتباطات برای نمایشگاه تلکام ۲۰۱۷ که طراحی و منتشر شد.