طراحی اینفوگرافیک برای سازمان تامین اجتماعی

طراحی اینفوگرافیک برای سازمان تامین اجتماعی

طراحی اینفوگرافیک برای سازمان تامین اجتماعی به عنوان تعداد افراد تحت پوشش به سفارش موسسه فرهنگی و هنری آهنگ آتیه که در سال ۹۷ طراحی و منتشر شد.