طراحی استند دوره آموزشی تخصصی فرصت های بهبود

طراحی استند دوره آموزشی تخصصی فرصت های بهبود

طراحی استند دوره آموزشی تخصصی فرصت های بهبود به سفارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری) که در سال 99 طراحی و منتشر شد.