طراحی آگهی تبلیغاتی برای شرکت یو پی‌وی‌سی قائم

طراحی آگهی تبلیغاتی برای شرکت یو پی‌وی‌سی قائم

طراحی آگهی تبلیغاتی برای شرکت یو پی‌وی‌سی قائم به سفارش مدیر فروش در سال 1395 که منتشر و چاپ شد.