صفحه‌آرایی نشریه آینده روشن-صفحات چهره‌ها

صفحه‌آرایی نشریه آینده روشن-صفحات چهره‌ها

نشریه آینده روشن که از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ به مجوز فرهنگی -اجتماعی به صورت لایف استال منتشر می‌شد که افتخار مدیریت هنری و صفحه‌آرایی بر عهده ما بود.