تابلوی نقاشی پایداری حافظه اثر سالوادور دالی

تابلوی نقاشی پایداری حافظه اثر سالوادور دالی

چاپ روی شاسی با بهترین کیفیت

  • Original Title:La persistencia de la memoria
  • Date:1931
  • Style:Surrealism
  • Period:Surrealism Period (1929-1940)
  • Genre:symbolic painting
  • Media:oil, canvas
  • Location:Museum of Modern Art (MoMA), New York City, NY, US
  • Dimensions:1 x 33 cm
خرید محصول