تابلوی نقاشی شنل قرمز اثر کلود مونه

تابلوی نقاشی شنل قرمز اثر کلود مونه

چاپ روی شاسی با بهترین کیفیت

  • Date:1870
  • Style:Impressionism
  • Genre:genre painting
  • Media:oil, canvas
  • Dimensions:80 x 100 cm
خرید محصول